Nili Tal | נילי טל

אודות

טלויזיה

עלייתה ונפילתה של ענבל אור (2020)
תיק חיי (2018)
להציל את נור (2016)
חרוט בגופי (2015)
אנה אהובתי (2014)
כלות מאוקראינה, סוף הדרך (2013)
סוד הרצח של רוז (2011)
כלות מאוקראינה (2009)
ברונה (2008)
הילדות מברזיל (2007)
שורה וחצי (2007)
מיסינג (2006)
נשים למכירה (2005)
רצח ללא מניע (2003)
כלות מאוקראינה (2001)
כלות מאוקראינה (2000)
הנרקוד (1999)
גשר כחול לבן - זוכה פרס ראשון לסרטי תחקיר ב"דוק אביב" - (1999)
עזה כמוות (1998)

תמונות

וידאו

דגימת קול