Shira Weiss | שירה וייס

אודות

אודות

2021-2017 סטודנטית לתואר ראשון ושני, תכנית המצטיינים במשחק, בחוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל־אביב
2017-2016 קורס משחק בהנחיית ששי סמוכה
2017-2013 BA במסלול תאטרון וחינוך (מסלול מצטיינים משה"ח), מכללת אמונה
2013-2012 סדנת משחק שנתית, בי"ס למשחק "אספקלריא"
2003 השתתפות בתיאטרון הקהילתי בשכונת רמות, ירושלים

קולנוע

2020 הסדנה לשבורי לב  בת-שבע   בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים
2020 חוף מבטחים- תרגיל   ג'ני    החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל-אביב
2020 דרחים- סרט גמר   הדס    בית הספר לתקשורת וקולנוע, מכללת סמינר הקיבוצים
2020 גשם של בלונים- תרגיל    הילי    החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל-אביב

תיאטרון

2021 שש דמויות מחפשות מחבר   הילדה   החוג לאומנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2021 חושך מטומטם   אנג'י    החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2021 הדיבוק   סנדר    החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2020 גשם שחור   היא    החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2020 אנשים קשים   רחל    קריאה מבוימת, פסטיבל טריבונה, החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2019 רוחות   הלנה אלוינג    החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב

תמונות

וידאו

דגימת קול