Tal Shachar | טל שחר

אודות

אודות

2017-2021 סטודנטית במסלול משחק למצטיינים, אוניברסיטת תל-אביב
2015-2016 מכינה למשחק, בית הספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין
2014 קורס דיבוב בהנחיית יפה גבאי
2007-2010 מגמת תיאטרון בתיכון "הראשונים", הרצליה
2005-2008 חברה בלהקת "על הבמה", להקת הנוער העירונית של הרצליה
1999-2004 תלמידה בביה"ס א.ד גורדון לאומנויות בהרצליה, התמחות במגמת התיאטרון

קולנוע

2020 המתקשרת - תרגיל בתפקיד רחלי החוג לקולנוע ולטלוויזיה, אוניברסיטת את-אביב

תיאטרון

2021 הנסיכה איבון בתפקיד אשת חצר 2 - החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2021 הדיבוק בתפקיד אשר / גיטל / הדיין מיכאל - החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2020 צ'אטרום בתפקיד לאורה - החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2020 גשם שחור בתפקיד צעירה יפנית א' - החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2019 רשמקול – פסטיבל טריבונה בתפקיד ליבי - החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2019 הנשים של איבסן – האישה מן הים בתפקיד בולטה - החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
2016 שעת הילדים בתפקיד רוזאלי - מכינה למשחק, בית הספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין
2010 מה אכפת לליסה סטאר בתפקיד ליסה - מגמת תיאטרון בתיכון "הראשונים", הרצליה
2009 האישה שבישלה את בעלה בתפקיד בת שבע - מגמת תיאטרון בתיכון "הראשונים", הרצליה

כישורים מיוחדים

שירה
יכולת חיקוי מבטאים

שפות

עברית שפת אם, אנגלית רמה גבוהה, איטלקית רמה נמוכה, צרפתית רמה נמוכה.

תמונות

וידאו

דגימת קול