Tamar Mery | תמר מרי

אודות

אודות

2016-2019 - מגמת תיאטרון בבית הספר עמל נהריה שבו ביימתי ושיחקתי בהצגה שנשלחה לתחרות בימאים ארצית. 

2017 - קורס נוער בביה״ס למשחק ע״ש יורם לוינשטיין.

2019 - קורס משחק מול מצלמה אצל גילי אמיתי אשר סיימתי אותו בהצטיינות.  

2021 - קורס משחק מול מצלמה אצל המלהקת גלית אשכול. 

 2022 - כרגע בעיצומה של מכינה בביהס למשחק ע״ש יורם לוינשטיין. 

שיעורים פרטיים עם השחקן אדי אלתרמן. 

התקבלה למסלול לימודים תלת שנתי שמתחיל באוקטובר 2022.

תמונות

וידאו

דגימת קול