Ester (Eti) Castro | אסתר (אתי) קסטרו

אודות

אודות

לימודי משחק מול מצלמה - רותי דייכס
זמרת בלהקת "חמסה"
סולנית בלהקת פיקוד צפון ולהקת חיל חינוך
להקת הנוער "נעורי גבעתיים"

טלויזיה

חגיגה בחצר עם אסתר"
"האוטוגלידה של אסתר"
"החיים זה לא הכל"

דיבוב בסדרות "ווינקס", "תותית", "חבורת החצר"

פרסום

פרסומת לדואר ישראל

כישורים מיוחדים

שירה
משחק
דיבוב

תמונות

וידאו

דגימת קול