Noga Schayek | נוגה סחייק 2007

אודות

אודות

תאטרון על הבמה הרצליה
פיתוח קול טל יקימוב
מקהלת בית ספר ויצמן הרצליה
מקהלת לירון הרצליה
להקת שבעת הכוכבים הרצליה.

כישורים מיוחדים

שירה
ריקוד
ציור

תמונות

וידאו

דגימת קול