| הלל ינאי שני 2004

אודות

כישורים מיוחדים

נגינה בנבל, שחייה, ריקוד ומשחק במסגרת בית הספר, הנחיית קבוצות הורים בימים פתוחים בבית הספר

תמונות

וידאו

דגימת קול