Shahar Bitton | שחר ביטון

אודות

אודות

סדנת משחק מול מצלמה "צ'בק" - בהנחיית שחר רוזן
סנדת "אימפרוב" - סמינר הקיבוצים
3 שנים לימודי פיתוח קול

טלויזיה

השתתפה בסדרה "אליפים" בתפקיד תמי

קולנוע

2018 סרט סטודנטים "אור"

תיאטרון

השתתפה ב"להקת על הבמה" הלהקה הייצוגית של הרצליה
השתתפה בהצגות "היירספריי" ו-"יוסף וכותונת הפסים" והצגות ילדים

כישורים מיוחדים

שירה
ריקוד

 

תמונות

וידאו

דגימת קול