Haran Rudoy | הרן רודוי

אודות

אודות

תלמיד שנה ב בבית ספר למשחק של יורם לוינשטיין

טלויזיה

השתתף בסדרה "כפולה"

קולנוע

תפקידים ראשיים בשני סרטי סטודנטים
 

תיאטרון

השתתף בתפקיד ראשי בהצגה "מג'אהדין"

כישורים מיוחדים

מנגן על תופים, גיטרה ופסנתר

תמונות

וידאו

דגימת קול