Rafael Michaeli | רפאל מיכאלי

אודות

אודות

תואר ראשון ב"אוניברסיטת חיפה" בחוג לשפה וספרות ערבית ובחוג לתיאטרון קהילתי

טלויזיה

פרסומת המדגימה כיצד יש להשתמש במכשיר שמודד דופק לב בעת רכיבה על אופניים
סירטון המפרסם תיק צד לגברים

תיאטרון

השתתפות במספר הפקות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה
תפקיד ראשי בהצגה 'בית קברות לאהבות' בבימויה של טלי גרינוולד
תפקיד ראשי בהפקה בבימויו של סיני פטר 'הכלל והיוצא מהכלל' של ברכט 
 

כישורים מיוחדים

נגינה בגיטרה
נגינה בכלי הקשה בדיג'רידו (כלי נגינה אוסטרלי)
נגינה בחליל נאי ערבי
גולש גלים

תמונות

וידאו

דגימת קול