Hadar Nehamia | הדר נחמיה

אודות

טלויזיה

נפלת חזק - תפקיד אורח
משפחה בנהפקה- תפקיד אורח
פרסומת לברק תקשורת 013.
בסדרה "בעקבות הסיפורים הקסומים" בערוץ הילדים. 
סדרת הטלויזיה לגיל הרך "החברים של ברני".                                   
במסגרת הפקות שונות הופיעה בתוכניות טלויזיה רבות כמו- "דן שילון", "החדר של חני", "בוקר טוב ישראל", "טוש טוש", "כוכב השבת", בתוכניות בערוץ הילדים ועוד.

תמונות

וידאו

דגימת קול