Mati Skiba | מתי סקיבא

אודות

אודות

 • סדנת צ'בק (2019).
 • תיאטרון פסיק (2013-2017): מסלול לימודים. תיאטרון פסיק ("פלטפורמה").
לימודי תיאטרון אימפרוביזציה עם המנחים יהב גל, אמיר עצמון, מרת מאירוביץ (2014-2017).
 

טלויזיה

 
טלוויזיה:
"הנוער- טלוויזיה בשחור לבן", 2 פרקים.

קולנוע

תיאטרון

 • שחקן בתיאטרון הסמטה ותיאטרון השחר: ההצגה "נבכים" (החל מ 2019). תפקיד: אמיתי, הפסיכולוג.
 • שחקן בתיאטרון עמוקה: ההצגה "גבעת החלומות" (החל מ 2018) תפקיד: ארי, "רמטכ"ל" הגבעה.
 • שחקן בתיאטרון פסיק: ההצגה "המסדרון" (החל מ 2017) תפקיד: אלי כהן, המופע "גיל של זהב" (2015-2016). תפקיד: שלל דמויות.
 • שחקן בתיאטרון מה הסיפור: שלל דמויות במופעים שונים. הזאב והילד ב"כישופו של הינשוף" (2014-2016)
 • שחקן בהפקה עצמאית: המופע "אן בוני ומארי ריד" בהפקת לי לוריאן (2014-2015): תפקיד: מארי ריד ודמויות נוספות.
 • תיאטרון רחוב (2013-2014): שלל דמויות במופעים שונים.
 
תיאטרון מאולתר (אימפרוביזציה):
 • שחקן בהרכב "3Logia" (החל מ 2017). הופעות סגורות ופתוחות.
 • שחקן בדואו האימפרוביזציה "נטול הקשר" (החל מ 2015). הופעות פתוחות והעברת סדנאות.
 • הופעות במסגרת פסטיבלים בינלאומיים.

תמונות

וידאו

דגימת קול