Yedidia Admasa | ידידיה אדמסה

אודות

אודות

2018 - בית הספר למשחק ענת ברזילי
2018 - משחק מול מצלמה ענת ברזילי
2020 - קורס בימוי מכללת מנשר
 

טלויזיה

2017 - רשת,"נבסו", בימוי: שי בן עטר
2017 - רשת, "טלוויזיה מהעתיד", בימוי: ניב מג'ר
2021 - כאן 11, "קופה ראשית"

קולנוע

 2019 - "מזל טוב וורטאו", בימוי: יעקב ימצה
2020 - "עדיין ילדים", בימוי: ידידיה אדמסה

תיאטרון

"קומדיה אנושית", בימוי: הדר גלרון
סרט קצר, בימוי: אריק לובצקי
מונולוג אישי, בימוי: ידידיה אדמסה

פרסום

2019 - פרסומת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

תמונות

וידאו

דגימת קול