Ray Gordon | ריי גורדון

אודות

כישורים מיוחדים

Native English Speaker
2018-2021- תואר ראשון דו חוגי בכלכלה ומנהל עסקים בבינתחומי. 
2015-2018 - תיכון אוסטרובסקי- דיפלומטיה באנגלית 5 יחידות, כימיה 5 יחידות. 
​מורה למתמטיקה ודוג ווקר (מוליך כלבים) מאז 2015
מתנדב בעמותת נתלי. 
אוהב כושר, תזונה, שחייה, טיפוס ופיזיותרפיה.

תמונות

וידאו

דגימת קול