Yuval Lee | יובל לי

אודות

אודות

לימודי משחק אצל ענת ברזילי

טלויזיה

להיות איתה
היהודים באים- תפקיד אורח
ישראל- של ישראל קטורזה
ראש גדול- עונה 5
החיים זה לא הכל- עונה 9
פולישוק
דובדבאני וקובץ- עונה 1
אחת אפס אפס- עונה 3
מתים לרגע עונה 1
אנחנו במפה- של שלישיית "מה קשור"

פרסום

אגד
ניסאן טידה
קמפיין לאל"ם

תמונות

וידאו

דגימת קול